Inscripcions 29a Marxa Pirineu TANCADES

Competició
Dades Personals
En les inscripcions familiars, les dades del Cap de Familia
Introduir el numero de dni amb la lletra sense espais ni guions
Altres membres de la Familia
Nombre de membres de la familia que no disposen de la targeta de federat Preu Llicencia de dia per a No Federats=2€
Membre 2
Omplir nomes en cas d'estar federat.
Membre 3
Omplir nomes en cas d'estar federat.
Membre 4
Omplir nomes en cas d'estar federat.
Membre 5
Omplir nomes en cas d'estar federat.
Membre 6
Omplir nomes en cas d'estar federat.
Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, us informem que les dades subministrades mitjançant aquest formulari s'incorporaran a un fitxer propietat de l'organitzador de la cursa i s'utilitzaran amb la finalitat de participar en la present cursa, així com mantenir-lo informat de les activitats del club. Enviant aquest formulari esteu autoritzant que es tractin les vostres dades personals amb la finalitat abans exposada i que es facin públiques a través del llistat d'inscrits a la cursa i de les classificacions. Per exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, us podeu adreçar a inscripciones@tmtiming.com i a l'organitzador de la cursa.

Per a formalitzar la inscripció:

Pas 1 Inscripció

Omplir el formulari i clicar a "ENVIAR"

Pas 2 Passa per caixa

Omple les teves dades per a facturació

Pas 3 Revisa la comanda

Revisa que el preu sigui el correcte i escull el sistema de pagament.

    *TPV (Tarjeta de crèdit)

Data límit d’inscripció: Dissabte 22 de Gener a les 17 hores.

A partir del divendres a les 24:00 hores el preu de la inscripció s'incrementarà en 5€