II Pujada Ciclista Guardiola de Berguedà

Carretera

11/08/2012

 

Categories
1. Sub 18 (nascuts fins el1994)
2. Sub 23 (nascuts de 1993 a 1989 ambdOs lnclosos)
3. De 23 a 35 anys (nascuts de 1988 a 1977 amd6s inclosos)
4. De 35 a 45 anys (nascuts de 1976 a 1967 amdos inclosos)
5. Senior (nascuts a abans de 1966, aquest inclàs)
6. Categoria Fèmines
7. Trofeu Mountain Bike (Per aquells que participin amb una BTT)
    Premis pels 3 primers classificats de cada categoria ...
    ... i record per a tots els participants
 
 
Horaris
16:30 - 17:50     lnscripcions i entrega de dorsals
17:30                  Brieffing
18:00                  Sortida Cursa
19:40                  Entrega de premis
 
lnscripcions
El mate ix dia de la prova o anticipadament al 689 902 304
(Marc) o enviant les dades personals a guardiola@diba.cat
15 euros (el mateix dia de la prova)
Preu
Federats: 8 euros (anticipadament fins el1 0 d'agost)
              10 euros (el mateix dia de la prova)
No federats: 12 euros (anticipadament fins el10 d'agost)
                   15 euros (el mateix dia de la prova)
 
Normativa
a Podrà participar-hi tot aquell ciclista que estigui en
   possessió de la corresponent llicència federativa de l'any
   en curs.
b. En cas contrari l'assegurança per un dia tindrà un preu
    de 6 euros.
c. Tots els participants estan obligats a respectar els horaris
    i controls proporcionats per l'organització.
d. S'admeten tot tipus de bicicletes, tàndems, tricicles
    moguts per força muscular, sem pre que estiguin equipats
    amb els elements minims exigits pel cadi de circulacio.
e. En cap dels casos l'organitzador es fa responsable no
    solidari amb aquells ciclistes que no respectin les
    disposicions del codi de circulacio o la policia de tràfic,
    sent els mateixos responsables de les infraccions que
    poguessin cometre.
f. L'organitzador quedarà lliure davant de qualsevol accident
   (tant persona! corn mecànic) dels participants.
g. L'organitzador es reserva el dret de resoldre qualsevol
    incident que es produeixi durant el transcurs de la cursa.
h. Solament el fet d'inscriure's implicarà l'acceptaci6
   d'aquest reglament.
i. L'edat minima per participar serà de 15 anys .
j. L'organitzador es reserva el dret de modificar el present
   reglament per aquesta prova en concret, sempre d'acord
   amb la Federacio Catalana de Ciclisme.
 

 

Previsión tiempo

19° C

+info

Comparte evento

Clasificaciones

Error | TM Sports Timing

Error

El lloc ha trobat un error inesperat. Torneu-ho a provar més tard.